Wednesday, April 29, 2009

Liwanag

Sumikat ang araw, sumilip sa ‘king bintana
Dumampi sa ‘king mga pisngi ang init ng ‘yong kalinga

Pagmulat nitong mga mata, nariyan ka
Kasabay sa ‘king pagkakahimbing, gabay sa ‘king paggising

Ikaw ang hamog na humalik sa mga rosas
Ang ilaw na bumasag sa dilim
Ikaw ang umagang naghatid ng pag-asa
Ang nagbigay-liwanag sa aking daigdig

Umihip ang hangin, tangay ang aking pagsamo
Ibubulong sa ‘yo nang taimtim paglingap ko at pangako

Kasama sa ‘yong paglalakbay, karamay
Nandito ako sa ‘yong tabi hanggang lumipas ang gabi (dahil)

Ikaw ang hamog na humalik sa mga rosas
Ang ilaw na bumasag sa dilim
Ikaw ang umagang naghatid ng pag-asa
Ang nagbigay-liwanag sa aking daigdig

Huwag nang mababahala pang muli
Huwag nang mag-alinlangan ni sandali
Parating na’ng araw na minimithi

Ikaw ang hamog na humalik sa mga rosas
Ang ilaw na bumasag sa dilim
Ikaw ang umagang naghatid ng pag-asa
Ang nagbigay-liwanag sa aking daigdig

Sumikat ang araw, sumilip sa ‘king bintana

- for James, a song long overdue

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

The Chronicler's Creed

Where there's water and sun, where there are friends to see or new people to meet, where there's something new to learn, experience, or do, where there's life, there I will be.

LA POESÍA

Y fue a esa edad... Llegó la poesía
a buscarme. No sé, no sé de dónde
salió, de invierno o río.
No sé cómo ni cuándo,
no, no eran voces, no eran
palabras, ni silencio,
pero desde una calle me llamaba,
desde las ramas de la noche,
de pronto entre los otros,
entre fuegos violentos
o regresando solo,
allí estaba sin rostro
y me tocaba.

And it was at that age... Poetry arrived
in search of me. I do not know, I do not know where
it came from, from winter or a river.
I do not know how or when,
no, they were not voices, they were not
words, nor silence,
but from a street I was summoned,
from the branches of night,
abruptly from the others,
among violent fires
or returning alone,
there I was without a face
and it touched me.

- An excerpt from LA POESÍA (Poetry) by Pablo Neruda